Letecká škola Franair

letecka skola, pilotni vycvik, ultralight, vfr

Výcvik VFR

VÝCVIK PRO KVALIFIKACI ŘÍZENÉ LETY VFR

 

1.1. Požadavky pro zařazení do výcviku:

1) platný průkaz pilota nebo žák po odlétání výcvikové osnovy,

2) platné vysvědčení radiotelefonisty letecké pohyblivé služby.

1.2. Výcvik provádí instruktor s kvalifikací řízené lety VFR.

 

1.3. Teoretická příprava v minimálním rozsahu 4 hodiny:

1) Podávání a ukončení letového plánu,

2) práce s AIP, NOTAM a mapami,

3) schopnost pilota získávat informace pro let v řízeném prostoru,

4) nácvik radiokorespondence pro let v řízeném prostoru,

5) postupy pro nastavení výškoměru,

6) vstup a opuštění CTR.

1.4. Výcviková osnova pilota pro řízené lety VFR.

Cvičení Obsah cvičení Dvojí
8/1 Kontrolní navigační let s mezipřistáním na dvou cizích letištích se službou AFIS. Ověření schopností pilota při vedení letounu po trati ve stanovené výšce a vedení radiokorespondence. 1 1
8/A Pozemní příprava k navigačnímu letu, podání letového plánu, způsobu letu v řízeném prostoru, příletu a odletu z řízeného letiště.
8/2 Navigační let s přistáním, pojížděním a odletem na řízené letiště; pilot podává letový plán. Pilot sám letí po plánované trati s dodržováním stanovené výšky a samostatně vede radiokorespondenci pod dohledem instruktora. Každý let je proveden po jiné trati. 2 2
8/3P Přezkoušecí navigační let s inspektorem provozu s přistáním, pojížděním a odletem na řízeném letišti, včetně podání letového plánu a provedenínavigační přípravy pilotem. 2 1
Celkem 5 4
Výcvik pilota řízené lety VFR celkem 5 letů, 4,00 hodin

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

1.5. Podmínky splnění:

Prokázat schopnost samostatně získávat informace pro let v řízeném prostoru, podávat letový plán, za letu

dodržet stanovenou trať, výšku a provádět radiokorespondenci s dodržováním pokynů služby řízení

letového provozu.

.