Letecká škola Franair

letecka skola, pilotni vycvik, ultralight, vfr

S potěšením oznamuji, že dne 22. listopadu 2010 byla v částce 116 Sbírky zákonů uveřejněna vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška nabude účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Relevantní text vyhlášky je vyznačen žlutě a je přiložen zde.

Tolik úřední text – Co to však znamená prakticky?

Po téměř ročním úsilí se naše snaha o řešení problému hmotností blíží k cíli – Náš návrh na zavedení nové kategorie amatérsky postavených SLZ do 600 kg byl přijat a LAA ČR nyní může požádat o rozšíření svého oprávnění o tuto novou kategorii, aby ji mohla spravovat. Žádost spolu s navrhovanými předpisy právě dokončujeme a předáme ji na MD v průběhu příštího týdne.

Kategorie se bude jmenovat ELSA (Experimentální Light Sport Aircraft) i když v minulosti jsme ji pracovně nazývali SLZA.
Technický předpis pro ELSA je založen na ASTM F2245 (ten se používá pro LSA v USA) a v současnosti ho dokončujeme, provozní předpisy budou stejné jako pro ULL.
Jedna z hlavních výhod této kategorie je, že pro ni bude možné použít stávající pilotní průkazy ULL, tím se podle mého názoru otvírá další prostor pro rozvoj SLZ v ČR.

ELSA je určena pro nově amatérsky stavěné letouny s případnou možností převést i některá stávající letadla s technickým průkazem „Z“ a „A“ za předpokladu, že majitel prokáže splnění požadavků předpisu pro ELSA až po jím navrženou vzletovou hmotnost rovnou nebo menší 600kg.

ELSA neřeší problematiku továrně postavených hotových LSA, protože to současná evropská legislativa neumožňuje.

Předpokládáme, že tato nová kategorie ELSA bude fungovat od počátku roku 2011 a proto Vás s mírným předstihem informujeme, abyste eventuelně mohli začít uvažovat o případné stavbě.

Více informací vyjde v Pilotu č. 12.

Jan Fridrich
Viceprezident
pro zahraniční záležitosti, průmysl a vnitřní audit
Letecká amatérská asociace České republiky

 

Both comments and pings are currently closed.

.